Veggkassetter

Layher Veggkassetter er en type stillasinndekking som er en del av Layher værbeskyttelse. Veggkassettene oppfyller de strengeste kravene når det gjelder miljøvern, trafikkbeskyttelse og støyisolering....
Read More

Keder XL tak

Layher Keder XL tak er et tak-over-tak-produkt som er en del Layher værbeskyttelse. Keder XL tak består av aluminium takstoler med integrerte kederskinner. I takflater og gavler, benyttes PVC duk....
Read More

Kassettak

Layher Kassettak er et tak-over-tak-produkt som er en del Layher værbeskyttelse. Kassettak består av stål takstoler og stål takkassetter....
Read More

Værbeskyttelse

Værbeskyttelse er en felles betegnelse for flere produkter som monteres på stillaset for å beskytte arbeidere, bygninger og omgivelser mot vær og vind. På stillaset kan det f. eks monteres; stillasnett, armert plastduk eller veggkassetter og på toppen kan det monteres kassettak eller Keder XL tak. (tak over tak)....
Read More

Recent Posts

TwixBeam
Stillaspakke TEST
Stillaspakke 7
en_USEnglish