Om Layher

Layher AS er 100% eid av verdens største stillasprodusent; tyske Wilhelm Layher GmbH & CO. KG.
Wilhelm Layher etablerte selskapet i 1945, og siden da har selskapet vokst til mer enn 140 avdelinger fordelt på 45 land verden over.
Layher AS ble stiftet i 2005 og har kontor og lager på Jessheim. Før 2005 var Layher representert i Norge i form av forhandlere.
Det vil si at Layher har vært på det norske markedet helt siden 1970 tallet.

Revolusjonert
stillaseindustrien siden 1945.

Siden selskapet ble etablert i 1945, har Layher kontinuerlig gitt avgjørende impulser til stillaskonstruksjonen, og våre idéer har påvirket utviklingen av stillasløsninger i et enormt omfang.

Milepæler

1945
WILHELM LAYHER ETABLERER SELSKAPET

Stiger og stigestillas i tre var blant de
første produktene som ble laget.

1951
FØRSTE EKSPANDERING

Åpning av de første filialene i Frankfurt/Main,
Hamburg, Düsseldorf og Nürnberg.

1957
RULLESTILLAS I STÅL OG ALUMINIUM

Produksjonen går over fra treverk til stål og aluminium.
De første produktene i stål og aluminium var rullestillas.

1965
SPEEDYSCAF REVOLUSJONERER

SpeedyScaf (rammestillas/fasadestillas) blir født.  

1970
INTERNASJONAL EKSPANDERING STARTER

Stiftelsen av de første datterselskapene i Nederland,
Frankrike og Sveits.
Layher har nå datterselskaper i 42 land
fordelt på alle kontinenter.

1974
ALLROUND STILLAS – RØR OG KOBLING-STILLASETS TID ER OVER

Lansering av Layher’s nyvinning Allround industristillas,
et spirstillas med et hav av variasjonsmuligheter og
bruksområder.
Banebrytende kiletilkoblingsteknologi med 8 tilkoblinger
på samme sted,
ble konvensjonelle rør- og koblingsstillas erstattet med Allround
stillas i stål og aluminium.
Systemet er blitt kontinuerlig forbedret siden det ble
lansert i 1974.

1978
TRAPPER OG TRAPPETÅRN

Supplement til Layher SpeedyScaf og Allround,  
det blir langt enklere og tryggere atkomst.

1984
VÆRBESKYTTELSE – TAK OVER TAK

Værbeskyttelse i form av tak over tak-løsning (kassettak)
fra Layher ble fra 1978 brukt til nybygg og renovering.
Løsningen gav skjerming av bygg og arbeidere og
normal drift kunne fortsette tross dårlig vær.
Kedertak ble presentert i 1999 og den forbedrede varianten
Kedertak XL fra 2011.  

1985
LAYHER EVENT SYSTEM

Basert på Layher Allround stillas, ble Layher Event System
utviklet i 1985.
Systemet er spesialdesignet for arrangementer,
med sitt utvalg av tribuner,
scener, podier og stands.

1998
PROTECT SYSTEM - VÆRBESKYTTELSE

Systemet er et supplement til både SpeedyScaf og Allround,
og er spesialutviklet for å ivareta mange krav til
strenge miljøvern.
Tak over tak-løsninger og inndekking av
stillas med støv- og støyforebygging.

2007
ALLROUND STAR

Systemet er et supplement til Allround stillas der
enkeltdeler allerede er satt sammen til en og samme del,
slik at det blir mindre håndtering av antall deler,
samt lavere vekt enn tidligere.

2009
ALLROUND GANGBRO OG UNDERSTØTTELSE

Systemet er et supplement til Allround stillas der det kan
bygges broer med fritt spenn opptil 30 meter.
Allround gangbro kan i tillegg benyttes som support for
andre konstruksjoner, f.eks som støttestillas
for tak over tak.

2010
UNDERSTØTTELSE TG 60

Lansering av Understøttelse TG 60, som benyttes til
support av stillas, trappetårn, brobygging, tak over tak mf.
Kompatibel med Allround stillas.

2013
LAYHER LIGHTWEIGHT – NY LETTERE OG STERKERE STILLAS

Allround industristillas i stål utførelse blir enda bedre.
Nye råmaterialer, nye produksjonsprosesser og
designforbedringer gjør systemene lettere og sterkere.

2016
ALLROUND FW SYSTEM

Nyvinning til Allround-familien. Layher lanserer FW System,
som brukes der hvor tradisjonelle gitterdragere
ikke har stor nok lastekapasitet eller spennvidde.
Kompatibel med Allround stillas.

2019
ALLROUND FLEXBEAM

Nyvinning til Allround-familien.
Layher lanserer FlexBeam system, som brukes der hvor
tradisjonelle gitterdragere tar for stor byggehøyde.
Sammenlignet med gitterdragere har FlexBeam
høyere momentkapasitet og skjærkraftkapasitet.

2022
TWIXBEAM

Nyvinning til Allround-familien.
Layher lanserer TwixBeam system, som brukes i
understøttelsessystemer og utkraginger
for å ta opp store punktlaster.

Layher
Våre ansatte
Du kan trygt velge Layher fordi her vil du finne ansatte med bred stillaskompetanse – trykk på knappen for å finne en av våre dyktige ansatte.

Våre stillaser er sertifisert av
Sintef, RISE og TÜV

Våre stillaspakker inkluderer alle nødvendige og påkrevde deler for et forskriftsmessig stillas.
Vi leverer stillas med høy kvalitet til en konkurransedyktig pris.

 

Fordelene med Layher

Alle nødvendige deler inkludert
Alt på lager
Høy kvalitet og sikkerhet
Omgående levering
en_USEnglish