Søk

63 92 99 20

Kjøpshjelp

63 92 99 20

KJØPSHJELP

 1. Hjem
 2. Leasing

Nordea Finance Equipment LOGO.png

Leasing

Når du velger å leie nytt stillasutstyr, betyr det at det er Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG Finans) som kjøper utstyret av oss. Du som kunde inngår så en avtale med Nordea Finance Equipment AS om å leie utstyret i et avtalt tidsrom, vanligvis 3 til 5 år. Du har samme disposisjonsrett over stillasutstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

Hvorfor velge leie? 

 • Inntil 100% finansiering
 • Vanligvis kreves kun sikkerhet i stillasutstyret
 • Andre lånemuligheter reduseres ikke, da du unngår pantsettelse av øvrige aktiva
 • Leien er skattemessig fradragsberettiget
 • Unngår forskuttering av merverdiavgift ved leie av utstyret

Fordeler ved leie

Leie fra Nordea Finance Equipment AS har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

 • Full bruksrett til stillasutstyret
 • Sikkerhet kun i objektet - belaster ikke bedriftens pantesikkerheter 
 • Likviditetsvennlig - kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Mulighet for fullfinansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Full bruksrett til stillasutstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Muliggjør regelmessig utskiftning av stillasutstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet

Hva skjer etter endt leieperiode?

Etter utløp av avtalt leieperiode har du vanligvis følgende muligheter:

 • Fortsette leieforholdet med redusert leie
 • Anmode om å få kjøpe ut stillasutstyret og overta eiendomsretten
 • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til Nordea Finance Equipment AS.

Ta kontakt for mer informasjon om leiefinansiering av Layher stillasmateriell.