Lease eller kjøpe?

Bør du lease eller kjøpe stillas til din bedrift?

Når du jobber som entreprenør, tømrer, murer eller maler, inngår stillas som en naturlig del av verktøyet for å kunne utføre et godt håndverk. Enten det er små prosjekter eller store prosjekter – et stillas av høy kvalitet er å foretrekke. Og da kommer spørsmålet: skal du eie eller lease?

Fordeler med å langtidsleie / lease stillas

 • Du har stillaset og betaler for det, kun i den avtalte tiden
 • Full bruksrett til utstyret
 • Det bidrar positivt til likviditeten fordi kostnadene fordeles utover leieperioden
 • Du kan enkelt supplere og bygge ut stillaset du leier
 • Finansiering gjennom Nordea Finance Equipment

Les mer om leasing av stillas hos Layher

Fordeler med å kjøpe stillas

 • Du eier og disponererer utstyret slik du selv vil
 • Lei ut stillaset når du ikke trenger det selv
 • Du kan enkelt supplere og bygge ut stillaset ved behov
 • Du bygger verdier i din bedrift
 • Ingen løpende kostnader for stillaset
 • Ingen usikkerhet rundt økte leasingkostnader

Eie versus lease stillas?

Som regel må man vurdere dette ut fra behov, som hva slags type prosjekter man har mest av og hvilke type kunder man har. Ved å eie får du større frihet, men anskaffelseskostnaden kan ikke fordeles på samme måte. Dersom det er viktig for deg å kunne ha et stillas stående over lenger tid og disponere dette helt selv bør du vurdere å kjøpe det.

Samtidig gir leasing en slags frihet også: du trenger ikke å tenke på hvor du skal ha utstyret og har det i perioder du faktisk trenger det. Det er positivt for likviditeten, samt at du kan bytte utstyret når det er nødvendig.

Ved langtidsleie av nytt utstyr er det Nordea Finance Equipment AS som kjøper utstyret av oss. Du inngår en leieavtale med Nordea Finance Equipment om å lease utstyret i en avtalt tidsperiode, som regel mellom 3 og 5 år. Du kan bruke stillasutstyret som ved vanlig kjøp, men får også en god del fordeler.

Selv om du langtidsleier kan du kjøpe utstyret etter endt periode, eller si opp avtalen og levere tilbake utstyret. Du kan også forlenge leieforholdet til en redusert pris.

Fortsatt usikker på hva som er det beste for deg?

Ta kontakt med oss for en prat om stillasløsninger 

en_USEnglish

Avvikende åpningstider i mai

Layher AS holder stengt i tidsrommet 
17. mai – 19. mai 2023

Vi åpner som vanlig mandag 22. mai klokken 07:00

Different opening hours in May

Layher AS is closed during the period
May 17. – May 19. 2023

We open as usual on Monday 22 May at 07:00