Søk

63 92 99 20

Kjøpshjelp

63 92 99 20

KJØPSHJELP

  1. Hjem
  2. Værbeskyttelse

Layher-værbeskyttelse-(1).jpg

Asset 2.svg Layher værbeskyttelse

Værbeskyttelse er en felles betegnelse for flere produkter som monteres på stillaset for å beskytte arbeidere, bygninger og omgivelser mot vær og vind. På stillaset kan det f. eks monteres; stillasnett, armert plastduk eller veggkassetter og på toppen kan det monteres kassettak eller Keder XL tak. (tak over tak).

Etterspørselen etter værbeskyttelse øker stadig. Fordelene med værbeskyttelse på et byggeprosjekt er mange; Bedre kvalitet, bedre arbeidsmiljø, høyere produktivitet, enklere planlegging og kortere byggetid. Sammenlagt fører disse punktene til bedre lønnsomhet i prosjektet.

Byggeprosjekt som har værbeskyttelse, gir resultater i form av; friske hus og friske mennesker. Regn og snø på byggeplassen kan ødelegge det mest velprosjekterte bygg, noe som igjen påvirker helsen til de som bor og arbeider i huset.

Værbeskyttelse byr også på utfordringer. Ved å dekke et stillas med værbeskyttelse, øker arealet som utsettes for trykk og sug og man må beregne og dimensjonere stillaset, veggforankringer etc. ut fra dette.

Ønsker du mer informasjon om værbeskyttelse, ta kontakt med oss. Det er helt uforpliktende, og vi svarer på alle spørsmål i forbindelse med våre produkter, løsninger, priser osv.

Kontaktinfo;
Layher AS, Industrivegen 30, 2069 Jessheim.
Telefon: 63 92 99 20. Epost: info@layher.no

Her kan du se video av montering av kassettak:

Tak over Tak
Layher Protect Delekatalog 2019

Fremside Layher Protect katalog 2018.jpg

Tak over Tak
Layher takløsninger brosjyre

Kassettak brosjyre framside2.jpg

Layher Kassettak
brosjyre

Kassettak brosjyre framside.jpg